KRAKOWSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE Sp. z o.o.


KRS: 0000226605
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł wpłacony w całości
NIP: 675-12-60-012
Regon: 356291094

Siedziba firmy:

ul. Ciepłownicza 37
31-574 Kraków


Adres do korespondencji - biuro w Olkuszu:

Al. 1000-lecia 2A
32-300 Olkusz


biuro@kkikrakow.pl