Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne oferuje Państwu swoje doświadczenie z zakresu doradztwa inwestycyjnego i jest gwarantem profesjonalizmu i solidności w kompleksowej realizacji procesów na wszystkich jej etapach począwszy od planowania poprzez procedury administracyjne i etap projektowania a kończąc na realizacji inwestycji.

Zapewniamy pomoc w procesach:

• procedur administracyjnych,
• analiz finansowych,
• zestawieniu kosztów planowanej inwestycji,
• ekspertyz budowlanych.

Współpracując z doświadczonymi w branży budowlanej wykonawcami obiektów przemysłowych i biurowych oferujemy doradztwo związane z wykonawstwem, użytkowaniem i rozbudową planowanych lub istniejących obiektów a także ich kompleksową realizację.

Celem naszych działań jest wzrost efektywności planowania i koordynowania zadań i potencjalnych zasobów, sterowanie projektami inwestycyjnymi, zapewniającymi osiąganie długookresowych celów, co w konsekwencji umożliwia świadome kształtowanie kondycji finansowej firmy i ma istotny wpływ na wzrost jej wartości.

Dzięki naszej pomocy, pomagamy klientom wpłynąć na poprawę rentowności portfela projektów inwestycyjnych.

Specjalizujemy się w inwestycjach typu BTS (build-to-suit), które są projektowane i dedykowane konkretnemu odbiorcy w zgodnie z wymogami i potrzebami operacyjnymi klienta.

Z naszej wiedzy i doświadczenia skorzystali:
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o
Philip Morris Polska SA

biuro@kkikrakow.pl